Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Campus Living AS behandling av personopplysninger om sine gjester og leietakere. Utleier behandler personopplysninger om sine gjester og leietakere for å tilby sine tjenester. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, blant annet om hvordan utleier behandler personopplysninger. Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger oppgitt av deg eller samlet inn av Utleier ved utførelsen av sine tjenester. Utleier er underlagt norsk lov, og vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. Utleier er behandlingsansvarlig for personopplysninger du oppgir når du registrerer deg som medlem på Utleiers nettside [www.campus-living.no] eller ved inngåelse av avtale om leie av leilighet eller kontorlokaler.
Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige:
Bolette brygge 1, 0252 Oslo
Telefon: +47 24 20 07 00
Epost: hello@campus-living.no

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OM DEG

Dersom du inngår avtale om leie av leilighet eller kontorlokaler, eller registrerer deg som medlem på Nettsiden, vil Utleier behandle personopplysninger om deg. Informasjonen som samles inn av Utleier kan deles inn i følgende kategorier:

i. Personopplysninger; dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, som fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, stilling/tittel, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, logg over bruk av brukerprofil samt annonser.

ii. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettsiden; dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 3) og ved bruk av analyseverktøy som Google Analytics. Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjepartsnettsted som koblet deg til Nettsiden, søkeordene du taster inn på Nettsiden, de spesifikke sidene du besøker på Nettsiden, og hvor lenge du besøker Nettsiden av gangen.

iii. IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din; Utleier kan også lagre IP-adressen din og annen informasjon om datamaskinen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Nettsiden). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Nettsiden, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

3. INFORMASJONSKAPSLER / COOKIES

Utleier bruker informasjonskapsler, såkalte cookies, og annen sporingsteknologi («Informasjonskapsler») for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Nettsiden. Som besøkende på Nettsiden vil du som hovedregel forbli anonym, men vær oppmerksom på at du kan bli verifisert. Videre kan lokasjonsdata lagres for å optimalisere Nettsiden. Lokasjonsdata sammenkobles aldri med brukerdata.

Du kan innstille nettleseren din til å oppdage og fjerne informasjonskapsler. Ved å benytte hjelpefunksjonen i nettleseren din kan du konfigurere nettleseren din til å forhindre bruk av informasjonskapsler, og slette eksisterende informasjonskapsler. Du kan også lære hvordan du blokkerer nye informasjonskapsler på nettleseren din, og hvordan du kan få varsel om nye informasjonskapsler. Hvis du ikke velger å godta Informasjonskapsler, risikerer du at du ikke får tilgang til alle funksjonene på Nettsiden.

4. HVOR HENTES PERSONOPPLYSNINGENE DINE FRA?

Personopplysninger samles inn gjennom din bruk av Nettsiden, fra skjemaet du fyller ut når du registrerer deg som medlem på Nettsiden, eller ved at du oppgir informasjon til Utleier i forbindelse med leie av leilighet eller kontorlokaler.

5. HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

Utleier bruker personopplysningene du oppgir eller som samles inn av Utleier gjennom din bruk av Nettsiden, til følgende formål:

i. for å oppfylle en avtale med deg, dvs. å tilby deg leie av leilighet eller kontorlokaler;

ii. for å gjøre det mulig for deg å inngå avtale om leie leilighet eller kontorlokaler direkte fra Nettsiden;

iii. for å forbedre tjenestene Utleier tilbyr, innholdet på Nettsiden og andre relevante plattformer, for eksempel vel å innhente og behandle personopplysninger for interne statistikkformål, samt administrasjon og markedsføring av Utleier. Dette innebærer å identifisere generelle bruksmønstre for at Utleier skal kunne forbedre sine tjenester og Nettsiden;

iv. for å besvare dine spørsmål og henvendelser;

v. for å varsle deg om nye og andre tjenester fra Utleier;

vi. for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen;

vii. for undersøkelser av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av personvernerklæringen, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres juridiske rettigheter;

viii. for å overholde gjeldende lover og regelverk;

ix. til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

6. SAMTYKKE OG ANNET RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Utleiers behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt på forespørsel av Utleier, eller ved at du frivillig oppgir informasjon når du leier leilighet, på Nettsiden eller andre på relevante plattformer for Utleier.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en e-post til Utleier, eller ved å slette din medlemsprofil på Nettsiden (se punkt 10). Vær oppmerksom på at bestemte tjenester Utleier tilbyr på Nettsiden, slik som reservasjon av leilighet eller innsendelse av søknad om leie av kontorlokaler, avhenger av at Utleier behandler bestemte typer av informasjon om brukeren, og at tilbaketrekking av samtykke kan medføre at brukeren ikke kan reservere leilighet eller søke om leie av kontorlokaler.

Annet rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være slik behandling som er nødvendig for at Utleier skal kunne overholde gjeldende lover og regelverk, slik som bokføringslovens krav til oppbevaring av særlige former for dokumentasjon.

Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Utleier skal kunne oppfylle de ovennevnte formål.

7. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Utleier kan utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Utleier, for at Utleier skal kunne levere tjenester til deg (Utleier kan for eksempel bruke leverandører for hosting av Nettsiden, eller for å tilrettelegge for kontakt med kunder per e-post eller SMS, for betalingsformidling etc.). Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for, og for å utføre sine oppgaver. Forholdet til slike leverandører og underleverandører vil reguleres gjennom en databehandleravtale med Utleier.

Utleier vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Utleier er pålagt å gjøre dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse.

8. SIKKERHET FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Utleier tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til personopplysninger Utleier er ansvarlig for.

9. LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Nettsiden kan inneholde linker til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir anvisning på hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Dersom du oppgir personopplysningene dine til slike nettsteder, vil dette reguleres av nettstedets personvernerklæring. Utleier er ikke ansvarlig for slike tredjepartsnettsteder, hvordan de driftes, og hvordan de behandler dine personopplysninger. Utleier anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

10. DINE RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i personopplysningene Utleier behandler om deg. Dersom du har registrert en medlemsprofil på Nettsiden, kan du enkelt logge inn på medlemsprofilen din på Nettsiden og endre uriktige personopplysninger som er lagret der, eller slette medlemsprofilen din.

Du har rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Utleiers berettigede interesser. Utleier kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg. Ta kontakt med Utleier ved å benytte kontaktinformasjonen angitt i punkt 1 dersom du ønsker å utøve dine rett til å:

i. motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg;

ii. endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine;

iii. kreve at personopplysninger slettes;

iv. ikke lenger motta e-post fra Utleier, som nyhetsbrev og lignende;

v. trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling, bruk eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart;

vi. motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Utleier.

Dersom du mener at Utleiers behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

11. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Utleieren kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Utleiers personvernerklæring vil enhver tid være tilgjengelig på Nettsiden, og vil gå foran tidligere versjoner av personvernerklæringen ved motstrid. Utleier vil varsle deg dersom det gjøres endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.

Ved å bruke Utleiers tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av denne personvernerklæringen på Nettsiden, og du samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på Nettsiden er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.